Pracovní sešity

Wave transition

ABECEDA SE ZVÍŘÁTKY

Pracovní sešit, kde každé písmenko dětem představí jedno zvířátko. Učitel nebo rodič dětem přečte pár zajímavých informací o zvířátku, včetně toho, kde žije. Toto místo si děti mohou vyznačit na malé mapě. Dále vyhledávají slova a obrázky, které tím určitým písmenkem začínají a v obrázku si zkouší děti obtahovat velké i malé tvary probíraného písmene. Dole na stránce je ponecháno místo na další možné úkoly, např. malování, psaní.

Cena: 85 70

Ukázka pracovního sešitu

Pracovní sešit Abeceda se zvířátky
Pracovní sešit Abeceda se zvířátky
Pracovní sešit Abeceda se zvířátky

ZÁBAVNÉ ČTENÍ

Pracovní sešit, ve kterém je ukázána práce s dětskou knihou (např. Mikeš, Ferda Mravenec, Hodina smíchu,…) trochu jinak. U každé knihy je pár informací o autorovi a ilustrátorovi, dále možnosti, jak získat zájem dětí o knihu ve 2. a 3. třídě, jak docílit pochopení čteného, zařazení skupinové práce, využití obrázkové osnovy, dramatizace textu, vyhledávání daných informací atd.

Cena: 75 60

Ukázka pracovního sešitu

Pracovní sešit Zábavné čtení
Pracovní sešit Zábavné čtení
Pracovní sešit Zábavné čtení