Domino

Wave transition

Učební pomůcka, která vychází z principů domina. Děti k přečtenému slovu přiřazují obrázek. Je jedno, kterou kartičkou začnou, protože všech 24 kartiček tvoří uzavřený kruh. Pro učitele je tak i snadná kontrola, protože k poslednímu slovu patří první obrázek. Pokud děti udělají chybu, nevytvoří řadu a musí si ji samy najít, aby práci dokončily. Pokud jednotlivci, dvojice či skupinky sestaví celou řadu, dá se ještě dále s obrázky či slovy pracovat, např.:

Dají se však využít i jednotlivé kartičky, bez toho, aby děti skládaly hada, např.:

Cena: 220 180

Ukázka domina

Ukázka domina
Domino - označ tříslabičná slova
Domino s hádankami