Domino

Učební pomůcka, která vychází z principů domina. Děti k přečtenému slovu přiřazují

obrázek. Je jedno,  kterou kartičkou začnou, protože všech 24 kartiček tvoří uzavřený kruh.

Pro učitele je tak  i snadná kontrola, protože k poslednímu slovu patří první obrázek.

Pokud děti udělají  chybu, nevytvoří řadu a musí si ji sami najít, aby práci dokončily.

Pokud jednotlivci, dvojice či skupinky sestaví celou řadu, dá se ještě dále s

obrázky či slovy pracovat, např.:  

    - vyhledávají slova (obrázky)  podle počtu slabik

    - vyhledávají slova (obrázky) podle významu, např. zvířátka, ovoce,..

    - vyberou jedno slovo (obrázek) a vytvoří s ním větu

    - vyhledávají slova (obrázky) s určitým písmenem, nebo začínající na nějaké

      písmeno

    - ve dvojici hrají na zloděje - jeden se otočí, druhý schová jednu kartičku a první

      musí uhodnout  obrázek i slovo na schované kartičce, potom se vymění

 

Dají se však využít i jednotlivé kartičky, bez toho, aby děti skládaly hada, např.:

    - vezmou si libovolný počet kartiček a vedle obrázku na kousek papíru

      napíšou, co je na obrázku a připnou to kolíčkem na prádlo

    - v prostoru, kde jsou smíchané kartičky z několika domin, vyhledávají slova na

      určité písmeno, ke slovu nadřazenému slova podřazená, slova která k sobě

      významově mohou patřit atd.    

    - vyberou si určitý počet kartiček a opisují slova, nebo píšou do sešitu, co je

      na obrázku